További szolgáltatások és általános információk

Választék

 • Jelentős készlet Svájcban (Möhlinben), Németországban, Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon és Kínában
 • Előnyös, kedvező lehetőségek a megmunkálóüzemből
 • Minden alak és ötvözet a termelésből

Megmunkálólétesítmények

 • Méretre vágás
 • Nyírás
 • Fűrészelés
 • Plazmavágás, lézervágás
 • Vízsugaras vágás
 • Hőkezelés

Szerelvények

 • Könyök, szűkítő, T-elágazás, karima, perem minden megadott ötvözetben

Tanácsadás

 • Szakértő munkatársak
 • Üzemmérnökök és kohászati szakemberek

Tájékoztatás az adatokkal kapcsolatban

A jelen kiadványban szereplő tulajdonságadatok a bemutatott anyagokra jellemzők de nem használhatók specifikációként, kivéve, ha korlátozó jelleggel adták meg őket. A tulajdonságértékeket az USA-ban szokásos mértékegységben és SI-mértékegységben is feltüntetjük. Az értékek mérése bármelyik rendszerben is történhetett, illetve lehet kerekített átváltás a két rendszer között vagy valamely harmadik rendszerből. A mechanikai tulajdonságok a szokásos termékméretre vonatkoznak és nem vonatkoznak nagy- vagy kisméretű darabokra. Egyes szakítószilárdsági értékeket a Larson-Miller-paraméterből vezettünk le és nem megadott körülmények között végzett tényleges vizsgálatok eredményeként lettek megadva. Eltérő tájékoztatás hiányában a tulajdonságadatok szobahőmérsékleten értendő értékek.

A nyomtatott állításokért felelősséget nem vállalunk. A BIBUS METALS nem vonható felelősségre az esetleges hibákért vagy téves nyomtatásért.